Pliki do pobrania

Regulamin wydarzenia Dzień Sportu
Regulamin Płatności
Plakat promocyjny
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej